direct contact occasions
Meinderts Wergea B.V. - Van schaatsen op het ijs naar tractoren op het land
 

Van schaatsen op het ijs naar tractoren op het land

Meinderts Wergea B.V. bestaat al ruim 100 jaar. Een familiebedrijf dat als smederij begon in 1921 met het maken van schaatsijzers maar stapsgewijs ook aansloot bij de technische ontwikkelingen in de landbouw en veeteelt. Vele periodes hebben de elkaar opeenvolgende generaties Meinderts beleefd, zowel heel goede als wel eens slechte jaren. De schaatsenproductie was al die jaren afhankelijk de vorstperiode. En strenge winters betekende meer drukte.

Later begon de grondlegger Kees Meinderts, samen met zijn zoon Johan, in zijn smederij met de productie en levering van handgereedschap en van machines voor tuin en weilanden. De nieuwe doelgroep vond hij bij de boerenbedrijven die qua omvang en mechanisering nieuwe tijden beleefden. Dat liep parallel met de economische situatie in Nederland. De ontwikkeling daarvan kende alle kanten, zowel een paar periodes van welvaart als echte crisisjaren en bovendien nog een oorlog met een langdurige bezetting gevolgd door een stapsgewijze opbouw van Nederland. Eén van die ontwikkelingen was de door de overheid georganiseerde ruilverkaveling. Dat vond o.a. plaats in het Lege Midden van Fryslân. Uiteindelijk konden er op de voorheen natte weilanden in dat gebied zelfs tractoren toegelaten worden.

In de jaren ’50 nam Johan Meinderts het bedrijf over van zijn vader en kwam zijn broer Henk er bij. Het bedrijf leverde transportkarren aan zuivelfabriek Frico, maar ging zich ook meer toeleggen op de machines op de boerderij.

                                                             

In 1974 werd de voormalige R.K.school aan de Wartensterdyk gekocht. Hier ontstond de mogelijkheid op verder uit te breiden. De zoon van Johan Meinderts komt in 1975 in het bedrijf en vestigt zich in de bijbehorende woning.

Jan Meinderts en zijn vrouw Aaltsje weten het bedrijf verder uit te breiden op deze plek. De produktie van MEZO machines (weideslepen, greppelfrezen en bemesters) wordt hier verder uitgebreid. In 1988 nam Jan Meinderts officieel de zaak over van vader Johan en zijn oom Henk.

Meer weten over Meinderts?
volg ons op:
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
LinkedIn